PHỐI HỢP HOÀN THIỆN CSDL NGÀNH VÀ SỐ HÓA SỔ SÁCH TRÊN HỆ THỐNG SMAS CỦA VIETTEL

Hoàn thiện CSDL ngành và số hóa sổ sách bằng phần mềm SMAS Viettel

Đề nghị các trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Ngọc Hiển thực hiện nghiêm theo Công văn 525/PGD&ĐT-PH ngày 24/09/2018. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với Viettel tổ chức tập huấn tập trung tại đơn vị, hoàn thành trước 30/10/2018.

2. Nhập số liệu, hoàn thiện CSDL ngành lên phần mềm SMAS.

3. Thực hiện điện tử hóa một số hồ sơ, biểu mẫu báo cáo bằng hệ thống SMAS.

4. Tất cả cán bộ, giáo viên của đơn vị phải thường xuyên tiếp nhận và xem văn bản, công văn qua hệ thống Voffice (trên hệ thống Website Cổng thông tin điện tử đã ký hợp đồng với Viettel).

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, các đơn vị chủ động liên hệ các đầu mối hỗ trợ sau:

- Đ/c Đỗ Mi Nin, ĐT 0869568335, nindm@viettel.com.vn

- Đ/c Ngô Tiến Lên, ĐT 0961929499, lennt2@viettel.com.vn

- Đ/c Huỳnh Việt Tiền, ĐT 0985440560

Bài viết liên quan